Perbincangan Bersama Wakil Dari Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru Berkenaan Hukum Pendermaan Dan Pemindahan Organ

Jabatan Mufti Johor telah menerima kunjungan dari Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru seramai empat orang yang diketuai oleh Doktor Nor Diyanah binti Ahmad, Ketua Koordinator Unit Perolehan Organ Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru bagi mendapatkan penjelasan daripada Mufti Negeri Johor berkenaan Hukum Pemindahan dan Pendermaan Organ.