Senarai Mufti

Mufti-mufti yang pernah berkhidmat di negeri Johor

Datuk Syed Salim Ahmad Al Attas

Mufti Pertama (1896 – 1899)

Datuk Haji Abdullah Musa

Mufti Kedua (1899 – 1907)

Dato’ Syed Abdul Kadir Mohsin al-Attas

Mufti Ketiga (1904 – 1933)

Dato’ Syed Alwe Tahir al-Hadad

Mufti Keempat (1934 – 1941)
& Mufti Keenam (1947 – 1961)

Dato’ Haji Hassan Bin Yunos

Mufti Kelima (1941 – 1947)

Tan Sri Dato’ Abdul Jalil Hassan

Mufti Ketujuh (1961 – 1964)

Dato’ Haji Rahim Bin Yunus

Mufti Kelapan (1965 – 1977)

Dato’ Syed Alwe Abdullah al-Hadad

Mufti Kesembilan (1977 – 1981)

Dato’ Haji Ahmad Awang

Mufti Kesepuluh (1981 – 1999)

Dato’ Haji Nooh Bin Gadot

Mufti Kesebelas (1999 – 2008)

Dato’ Haji M. Tahrir Bin Dato’ Haji Samsudin

Mufti Kedua belas (2008 – 2018)

Dato’ Haji Yahya Bin Ahmad

Mufti Ketiga belas
(November 2018 hingga kini)