VISI

Beriltizam menjadi Institusi Mufti yang berwibawa dalam memartabatkan syariat Islam.

MISI

Memperkasa kecemerlangan Pengurusan Institusi Mufti secara cekap dan berkesan.