Apakah itu Laman Web Rasmi JMJ?

JMJ adalah singkatan untuk Jabatan Mufti Johor Johor. Laman Web Rasmi JMJ merupakan gerbang utama kepada informasi dan perkhidmatan Jabatan Mufti Johor melalui Internet.

 

Mengapa Laman Web Rasmi JMJ diwujudkan?

Melalui medium elektronik, maklumat dan perkhidmatan Jabatan Mufti Johor dapat disediakan secara online dan dapat memberi kemudahan kepada orang ramai mencari maklumat dan perkhidmatan yang diperlukan.

 

Siapakah yang dibenarkan melayari dan menggunakan Laman Web Rasmi JMJ?

Umumnya, Laman Web Rasmi JMJ boleh dicapai oleh semua lapisan masyarakat.

 

Apakah dasar privasi Laman Web? Adakah penggunaan atau akses saya diawasi dan direkodkan?

Segala akses dan penggunaan anda ke atas Laman Web Rasmi JMJ tidak akan direkodkan. Untuk maklumat lanjut, sila layari ‘Dasar Privasi’ di bahagian bawah setiap halaman.

 

Bagaimana hendak bertemu dengan Dato’ Mufti Johor?

Anda perlu membuat temujanji dengan menghubungi  pada talian 07-2263926 untuk sambungan kepada setiausaha peribadi (PA) Dato’ Mufti Johor.

 

Bagaimana hendak membuat permohonan arah kiblat?

Anda perlu mengisi borang permohonan pengukuran arah kiblat yang boleh didapati di laman web ini pada bahagian perkhidmatan -> permohonan arah kiblat