e-Soal Jawab

Melalui medium elektronik, maklumat dan perkhidmatan Jabatan Mufti Johor dapat disediakan secara online dan dapat memberi kemudahan kepada orang ramai mencari maklumat dan perkhidmatan yang diperlukan.

Umumnya, Laman Web Rasmi JMJ boleh dicapai oleh semua lapisan masyarakat.

Segala akses dan penggunaan anda ke atas Laman Web Rasmi JMJ tidak akan direkodkan. Untuk maklumat lanjut, sila layari ‘Dasar Privasi’ di bahagian bawah setiap halaman.

Anda perlu membuat temujanji dengan menghubungi  pada talian 07-2263926 untuk sambungan kepada setiausaha peribadi (PA) Dato’ Mufti Johor.

Anda perlu mengisi borang permohonan pengukuran arah kiblat yang boleh didapati di laman web ini pada bahagian perkhidmatan -> Permohonan Arah Kiblat