Jabatan Mufti Johor telah menggariskan objektif bagi mencapai visi dan misi seperti berikut :

  • Memberi nasihat dan panduan kepada sultan, kerajaan negeri dan masyarakat berkaitan hukum-hukum Islam dan permasalahan umat Islam yang menyentuh soal fatwa terutamanya yang melibatkan isu semasa.
  • Mengeluarkan fatwa dan pendapat di atas sesuatu perkara yang berkaitan dengan Aqidah, Syariah dan Akhlak Islamiyyah berdasarkan nas Al-Quran, As-Sunnah, Ijma’ dan Qias serta pendapat imam-imam mazhab yang mu’tabar iaitu Syafi’e, Hanafi, Maliki dan Hanbali.
  • Bekerjasama dalam mewujudkan penyelarasan fatwa di peringkat pusat dan negeri-negeri di Malaysia serta membangunkan aspek-aspek baru di bidang fatwa.
  • Memberi nasihat kepada umat Islam di negeri Johor mengenai ajaran Islam yang sebenar supaya mereka dapat memahami dan menghayatinya dalam kehidupan.