Aktiviti lawatan masjid/surau oleh Mufti Johor  adalah bertujuan untuk meninjau sendiri permohonan  menaiktaraf atau menuruntaraf masjid dan surau di Negeri Johor berdasarkan keperluan semasa.

Program mendidik masyarakat untuk memahami fatwa dan konsep pengamalannya.

Mendekatkan warga Jabatan Mufti Johor dengan kehidupan masyarakat disamping mempromosi dan menyebarkan aktiviti jabatan.

Program memberi kefahaman kepada masyarakat berkaitan ilmu falak dan hubungkaitnya dengan kehidupan manusia.

Aktiviti penetapan Anak Bulan (Hilal) yang menjadi panduan kepada Umat Islam dalam melaksanakan ibadah.