e-Kiblat

Permohonan Arah Kiblat

Jabatan Mufti Johor merupakan satu-satunya pihak yang berautoriti untuk melakukan penentuan dan semakan arah kiblat dalam Negeri Johor.