logo-mufti

Polisi Kepenggunaan

 

Dasar e-Penyertaan
Dasar e-Penyertaan bertujuan memulakan amalan e-penyertaan seluruh Agensi Kerajaan bagi meningkatkan ketelusan dan penyertaan rakyat, dengan itu membantu agensi kerajaan khususnya Jabatan Mufti Johor mencapai matlamat dalam usaha membuat penambahbaikan dalam perkhidmatan. e-Penyertaan yang disediakan ini merupakan proses melibatkan orang awam untuk mendapatkan pandangan atau pendapat berdasarkan terma-terma penyertaan.


Pihak Jabatan Mufti Johor (JMJ) amat mengalu-alukan penyertaan dengan mematuhi terma dan syarat yang telah ditetapkan seperti berikut:

  • Sebarang kenyataan yang menyentuh sensitiviti perkauman, agama dan politik adalah dilarang sama sekali.
  • Segala data atau maklumat adalah tanggungjawab peserta sendiri.
  • Pihak pentadbir ruangan e-Penyertaan berhak meminda dan memadam mana-mana kenyataan/topik pada bila-bila masa tanpa memaklumkan kepada peserta.
  • Sebagai peserta dalam ruangan e-Penyertaan ini, anda termaktub dengan terma dan syarat Garis Panduan e-Penyertaan.

 

Kebebasan Maklumat
  • Jabatan Mufti Johor tidak mempunyai Akta Kebebasan Maklumat untuk dikongsi bersama dengan orang awam kerana kebanyakkan maklumat yang terdapat di jabatan ini adalah sulit dan terhad untuk edaran umum.
  • Hanya maklumat yang telah mendapat kelulusan/kebenaran dari Ketua Jabatan sahaja yang akan dipaparkan dalam Laman Web JMJ.
  • Pentadbir Laman Web perlu memastikan berita dan maklumat yang dipaparkan tidak sulit dan tidak menjejaskan nama baik JMJ.
  • Sekiranya anda ingin mendapatkan maklumat berkenaan dengan Jabatan Mufti Johor, anda perlu memohon dengan melengkapkan borang permohonan maklumat yang disediakan.

Undian :
Adakah anda berpuas hati dengan maklumat dari website kami?
Sangat memuaskan
Memuaskan
Tidak memuaskan
Famous Quotes