logo-mufti

Info e-Pembuat Keputusan

 

e-Pembuat keputusan ini merujuk kepada penyediaan halaman sebagai contoh Kajian soal selidik untuk melibatkan jabatan dengan rakyat dalam mendapatkan respon dan sumbangan dari segi pendapat, idea atau pandangan yang lebih banyak dalam perkhidmatan kerajaan.

 

JMJ sentiasa mengiktiraf penglibatan awam bagi membolehkan Jabatan untuk meneroka perspektif yang lebih luas dalam perkhidmatan.

Pautan


Undian :
Adakah anda berpuas hati dengan maklumat dari website kami?
Sangat memuaskan
Memuaskan
Tidak memuaskan
Famous Quotes